...

O nás

Naše služby poskytujú to najdôležitejšie na čom je postavené kúrenie a chladenie. Sme technici na stavbe, ktorí Vám pomáhajú správne si vybrať a zrealizovať kúrenie a chladenie.

Naším zákazníkom dodávame istotu, že celú realizáciu od počiatočných návrhov až po finálnu realizáciu zvládnu bez problémov, s plnou podporou počas celej realizácie s odborným dohľad naším technikom bez ohľadu na to, či sa jedná o jednotlivú časť alebo kompletnú realizáciu vykurovania a chladenia. Používame produkty, ktorých spoľahlivosť je overená praxou. Ostávame pre Vás oporou aj po samotnej realizácií a to záručným ale aj pozáručným servisom.  Sme spoľahlivý  partner pre Váš vysnívaný domov.

  • Viac ako 12 rokov skúseností
  • 500 + zrealizovaných návrhov
  • 200 + servisovanych domácností
  • 3 Patentované produkty
  • 9 členný realizačný tím
  • 2 revízny technici
  • 3 dozorujúci technici
  • 8 + oprávnení na činnosť TZB
  • 57+ stálych odberateľov
  • 1 podporovaná nezisková organizáciu
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.